101W0201 Porslinskvarteren Fabriksparken VA

101W0202  Porslinskvarteren Fabriksparken VA

Bilaga 1 – 401L0403 PORSLINSKVARTEREN ETAPP 2
DAGVATTENRÄNNA, DR1 SALIXTRAPPAN PLAN, DETALJ, SEKTION

Bilaga 2 – Lekyta med Gummikullar

Fajansparken_MF_PM L1
MÄNGDFÖRTECKNING MED BESKRIVANDE TEXT

Handlingsförteckning BH

Handlingsförteckning PM L1

HF_PML2

K-15.1-1
BOTTENPLATTA BTG 3
PLAN, SEKTION

K-15.1-2
BETONGPLATTA BTG 1
PLAN

K-15.1-3
BOTTENPLATTA BTG 1
DETALJER

K-15.1-4
FUNDAMENT TILL PORTAL MED VAJRAR
PLAN

K-15.1-5
FUNDAMENT TILL PORTAL MED VAJRAR
SEKTION, DETALJ

K-15.1-6
FUNDAMENT TILL PORTAL MED VAJRAR
PLAN, SEKTION

K-15.1-7
BÄNKFUNDAMENT
PLAN, SEKTION, DETALJ

K-15.1-8
BÄNKFUNDAMENT ARMERING
PLAN, SEKTION

L-16.1-1
Markplaneringsplan
Del 1

L-16.1-2
Markplaneringsplan
Del 2

L-16.1-3
Markplaneringsplan
Del 3

L-16.1-4
Markplaneringsplan
Del 4

L-16.1-5
Markplaneringsplan
Del 5

L-18.1-1
Plantering och utrustningsplan
Del 1

L-18.1-2
Plantering och utrustningsplan
Del 2

L-18.1-3
Plantering och utrustningsplan
Del 3

L-18.1-4
Plantering och utrustningsplan
Del 4

L-18.1-5

Plantering och utrustningsplan
Del 5

L-18.1-6
Växtförteckning

L-18.6-1
Detaljer 1

L-18.6-2
Detaljer 2

L-18.6-3
Detaljer 3

L-18.6-4
Detaljer 4

L-18.6-5
Detaljer 5

L-18.6-6
Detaljer 6

L-18.6-7
Detaljer 7

PM1-170322
Ändringen avser:
Ändrad sträckning och anslutning av vattenledning till spolposter (norra delen).
Ritningar som berörs av denna ändring:
-101W0201.

PM-L1
Ändringar som berör ett stort antal ritningar och MF