2490-L-11-1-0001 Grovschaktplan

2490-L-14-1-0001 Markplaneringsplan Höjder

2490-L-14-1-0001-INFO Markplaneringsplan Höjder

2490-L-16-1-0001 Markplaneringsplan och ytskikt -Begränsningslinjer

2490-L-16-1-0001-INFO Markplaneringsplan och ytskikt -Begränsningslinjer

2490-L-16-2-0001 Detalj överbyggnadstyper

2490-L-16-6-0001 Detalj Sandlådesarg SS1

2490-L-16-6-0002 Detalj Pergola PE1

2490-L-18-1-0001 Planterings och utrustningsplan

2490-L-18-1-0001-INFO Planterings och utrustningsplan

2490-L-18-6-0001 Detalj Planteringsskydd R2

2490-L-18-6-0002 Detalj Grind GD1 och GD2

2490-L-18-6-0003 Detalj Grindlås

2490-L-51-1-0001 Utvändiga ledningar