Sockenvägen 49

Nacka/Boo

Områdeskarta MyLoc

Tidplan Reviderad 28/8

Tidplan Reviderad 4/9

Maps

Kontakter 

Planering online (byggfirman.se)

ÄTA

ÄTA (enkel)

Ritningar DOX

RODBWW

Mängdförteckning

PM L-1 PM L-2 PM L-3 PM L-4 PM L-5 PM L-6 PM L-7


Utredning dagvatten (vattenmagasin)

Dagvatten etapp 1 V-53.1-0010

Dagvatten etapp 1 hus 4 V-53.1-0011 

Dagvatten etapp 1 hus 3 V-53.1-0012

V-59.1-0010 översikt VVS i mark etapp 2

V-59.1-0012 VVS-installationer i mark


L10-41-01 situationsplan landskap

Inmätning bef. mark

L18-01-01 Plantering och utrustning

L16-01-01 Markplaneringsplan

L16-01-02 Markplaneringsplan

L18-01-02 Plantering och utrustning taklandskap

L16-04-01 Typsektioner


 MarkAMA DED.111 Ränndalar

L18-04-01 Detalj trappa trp2

L18-04-05 detalj pergola

L18-04-04 detalj pergola gården

L18-04-03 detalj sandlåda U7

L18-04-02 detalj trappa trp3 mönsterläggning p4 p5

L18-04-06 detalj smideräcke U1a-b mur M3a-b-c

L18-04-07 konstruktion platsgjuten betong hus 3

L18-04-08 konstruktion platsgjuten betong hus 4


 Trappa med vagnsstycken, fyra ritningar:

K-20.6.1010

K-20.6.1011

K-20.6.1012

K-20.6.1013

Kompletterande handlingar trappa


SWEFROST 40 C40/50 DMAX 11 STDCEM XC4, XF2, XS3, XD3, XA3 FÄRG VIT 35,15 KG
MINIPUMP, MINIPUMP SLANG 20 M
SWEROCK 084443868


Beställ bjälklagsjord från Hasse Andersson/Leja 0856410950


Test Dapulse