Handlingsförteckning BH_171120
Fastighet 2720 Kv TOPPSOCKRET 2 Lingvägen 189

MF Mark
Mängdförteckning

2720-L-14-1-0001
Höjdsättningsplan

2720-L-16-1-0001
Markplaneringsplan

2720-L-16-2-0001
Typsektioner

2720-L-16-6-0001
Plattläggningsdetalj

2720-L-16-6-0002 
Detalj fris av storgatsten, infästning
konstgräskant

2720-L-18-1-0001
Planterings- och Utrustningsplan

2720-L-18-6-0001
M1-stödmur

2720-L-18-6-0002
Sandlådesarg av trä & Planteringsskydd,
tillfälligt

2720-L-18-6-0003
Grindar av stål

2720-L-18-6-0004
Grindlås

2720-L-39-1-0001
Befintlig Situationsplan samt Rivningsplan

EL


Layout Z1009702

TH_39
Trappor, kontrastmarkeringar, planer och detaljer
Typritning Stockholm Stad

TH_41
Räcken, trapp, mur och ledräcke, med eller utan mellanföljare
Typritning Stockholm Stad

TH_42
Räcken, trapp och murräcke, plattstål med spjälor
Typritning Stockholm Stad