ÄTA

ÄTA journaler med koder

3411-002 Ej sanering

3411-001 Sanering

Fyll i ÄTA online (enkel)

Fyll i ÄTA (utförlig)

Maila den till mikael.linder@schaktmiljo.se

Vad ska rapporteras som ÄTA:

 • Rivning av spont -ÄTA
 • Knackning av mur -ÄTA
 • Knackning av plint -ÄTA
 • Sopning av lokalgata -ÄTA
 • Utläggning av 0-150 på byggväg -ÄTA
 • Spolning av dagvattenbrunnar -ÄTA
 • Lossar bilar –ÄTA (Om vi lossar åt SSM eller någon sidoentreprenör)
 •  Flytta containrar som inte är våra –ÄTA (Om det inte är någon av våra UE)
 • Allt som har med RGS90 att göra –ÄTA
 • Pumpning av vatten överlag -ÄTA
 • Lyfta rör åt Aarsleff -Ej ÄTA
 • Gräva ner och dra vattenslangar samt ström till Aarsleff och GBB -ÄTA GGB endast
 • Utlastning spräckt berg från GBB -ÄTA
 • Utlastning stora jordsten +800 mm, ange antal -ÄTA
 • Sätta ut kaphöjder till Aarsleff –Ej ÄTA