Stefan

Grunddetaljer hus 5-12 K-20.6-1001

Grunddetaljer hus 5-12 K-20.6-1002

Grunddetaljer hus 5-12 K-20.6-1003

Grunddetaljer hus 5-12 K-20.6-1004

Yttre V/A R-51.1-01 C (16-11-14)

Påltabell

Höjder färdig mark L-31.1-1

Kulvert V.53.1-00000 C

Sektioner kulvert R.51.2-01 C

Isolering av yttre spill

Situationsplan elanläggning E-60.0-00001

Ledningssamordningsplan R-51.7-01 C

Förklaring elanläggningar E-60.0-00001

Situationsplan elanläggningar E-60.1-00001

Situationsplan kanalisation i mark E-61.1-00001


Hus 2

Inre V/A hus 2 V-50.1-02002

Hus 3

Inre V/A hus 3 V-53.1-03001

Hus 5

El hus 5 E-61.1-05101

Mått hus 5 K-20.1-05101 C

Inre V/A hus 5 V-53.1-05001 B

Schakt och pålplan hus 5 K-15.1-05101 B

Hus 6

El hus 6 E-61.1-06102

Mått hus 6 K-20.1-06101 C

Inre V/A hus 6 V-53.1-06002 B

Pålplan hus 6 K-15.1-06101

Hus 7

El hus 7 E-61.1-07101

 K-20.1-07101 B

Inre V/A hus 7 V-53.1-07001 C

Schakt och pålplan hus 7

Hus 8

El hus 8 E-61.1-08102

Mått hus 8 K-20.1-08101 B

Inre V/A hus 8 V-53.1-08002 B

Schakt och pålplan hus 8 K-15.1-08101 B

Hus 9

El hus 9 E-61.1-09103

Inre V/A hus 9 V-53.1-09003 B

Hus 9 mått K-20.1-09101

Schakt och pålplan hus 9

Hus 10

Inre V/A hus 10

Hus 10 mått K-20-1.10101

Schakt och pålplan hus 10

Radon

Hus 11

E-61.1-11105 El hus 11

Inre V/A hus 11

Hus 11 mått K-20.1-11101

Schakt och pålplan hus 11

Radon (samma placering som hus 10)

Hus 12

E-61.1-12106 El hus 12

K-20.1-12101 hus 12

Inre VA hus 12

Schakt och pålplan hus 12

Hus 13

E-61.1-13101 El hus 13 del 1

E-61.1-13102 El hus 13 del 2

Inre VA hus 13 del 1

Inre VA hus 13 del 2

Schakt och pålplan hus 13 del 1

Schakt och pålplan hus 13 del 2

K-20.1-13102 B hus 13

K-20.1-13101 B hus 13

Hus 14

E-61.1-14101 El hus 14 del 1

E-61.1-14102 El hus 14 del 2

Inre VA hus 14 V-50.1-14002 C del 2

Inre VA hus 14 V-50.1-14102 C del 2 


Rörinstallationer beskrivningar

Mängdförteckning